Bilgi Nedir? Bilgi Kavramının Dönüşümü.

AKM Bilişim > Bilgi Güvenliği > Bilgi Nedir? Bilgi Kavramının Dönüşümü.
bilgi nedir

Bilgi nedir? Bilgi kısaca, insanın zekasının çalışması ile ortaya çıkan üründür. Bilgi kavramının merkezinde insan vardır.

Bilgi Sözcüğünün Kökeni Nedir?

Yunan kökenli Latince bir sözcük olan bilgi sözcüğünün tarihsel gelişimini inceleyen araştırmalar sözcüğün, Helenistik dönem, Orta çağ ve bugün için ne anlama geldiğini ve geçirdiği evreleri anlamamızda yardımcıdır. Eski dönemlerde biyoloji, pedagoji ve ahlak  alanlarında “informo” olarak  kullanılan  “information” sözcüğünün, modern Avrupa dillerinde daha çok zihnin veya karakterin şekillendirilmesi, bir kalıba sokulması, eğitim, öğretim olarak yapılan tanımlarının esas alındığı görülmektedir. Latince bu sözcüğe yüklenen anlam zaman içinde değişmiş, Orta çağda bilgi “şekil vermek” anlamında kullanılırken daha sonraları “herhangi bir şeyin bir başkasına iletilmesi” şekline dönüşmüştür.

bilgi nedir

Bilgi Kavramının Dönüşümü

20. Yüzyıl, bilginin paraya ve güce dönüştüğü dönem olmuştur. Bu dönemde insanlar sahip olduğu bilgileri endüstri devrimi ile paraya dönüştürürken patent sistemi ile de korumaya çalışmışlardır. 19. Yüzyılın sonları ve 20. Yüzyıl oluşturulan yeni düzende bilgi sahibi olan ve bilgiyi oluşturanların zenginleştiği bir dönemdir. Böylesine güçlü bir motivasyonun oluştuğu bu dönemde dünya özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika adeta bir buluş ve üretim yarışına girmiştir. 20. Yüzyılın sonlarına geldiğimiz de ise üretilen bu bilgi bir yandan internet yolu ile anonimleşir iken diğer yandan da bilginin korunmasının gerekliliği artmıştır. Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi kısa adı WIPO olan World International Property Organization ya da Türkçe adı ile Dünya Fikri Mülkiyetler Örgütünün 2017 yılında yayınlamış olduğu tablo ya göre 1980 yılından sonra dünya çapında patent başvuruları parabolik bir artış göstermiştir.

bilgi nedir
Patent Başvuru Trendi

Bilgi Nedir? Bilgi Güç müdür?

Şirketler bilgisayarların kullanıma başladığı 1980’li yıllardan itibaren her türlü veriyi depolamaya başlamışlardır. Bu verileri kullanabilen şirketler ise rekabette çok öne geçtiler. Bu süreç devam ederken firmalar daha fazla bilgiyi talep etmeye başladılar. Bu rekabetin getirdiği sonuçlar ise bir çok yeni iş kolunun doğmasına ve bir dizi yeni devlet düzenlemesinin doğmasına sebep oldu.

  1. Bilginin Depolanması
  2. Bilginin Güvenliği
  3. Bilginin Analizi(Bigdata)
  4. Kişisel Verilerin Korunması
  5. Bilgini ispatlanması

Archives

Categories

Meta

Get In Touch

Latest Posts

Open chat
Merhaba,

Sizlere destek olmak için buradayız.